gogate-college

गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय एम.ए. आणि एम.एस्सी. परीक्षा फॉर्म भरण्याविषयी

मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता एम.ए. आणि एम.एस्सी. (सेमिस्टर दोन, फ्रेश) या वर्गांचे परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन पद्धतीने भरावयाचे आहेत. सदर फॉर्मचि एक प्रत विद्यार्थ्यांना त्यांची सही घेण्यासाठी गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयाच्या कार्यालयात दि. १८ मार्च २०१९ ते दि. २० मार्च २०१९ पर्यंत सकाळी ११.०० ते दुपारी ०१.०० पर्यंत एम.ए. सेमिस्टर दोन आणि एम.एस्सी. सेमिस्टर दोनच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहावे. हे फॉर्म भरताना विद्यार्थ्यांनी आपले नाव आणि विषय इ. माहिती तपासून सही करावयाची आहे. परीक्षा अर्जासोबत सेमिस्टर- १ प्रवेशपत्र झेरॉक्स आणि रु. १४६८ आणावयाचे आहेत.

तरी संबंधित विद्यार्थ्यांनी वरील वेळापत्रकानुसार महाविद्यालयाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन प्राचार्य डॉ. किशोर सुखटणकर यांनी केले आहे.

Comments are closed.