gogate-college

Tenders / Quotations / Advt

Tenders / Quotations / Advt

Sr Name Start Date End date
1 महाविद्यालयाचा वार्षिकांक सहकार २०२०-२१ दरपत्रकाची फेरमागणी बाबत 07/04/2021 12/04/2021
2 महाविद्यालयाचा वार्षिकांक सहकार २०२०-२१ दरपत्रक मागविणे बाबत 19/03/2021 26/03/2021
3 महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांसाठीची माहिती व संपर्क पुस्तिका २०२०-२१ छपाईसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 10/06/2020 16/06/2020
4 महाविद्यालयाचा वार्षिकांक सहकारची छपाई करण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत 27/04/2020 04/05/2020
5 प्रयोगशाळांतील उपकरणांसाठी आवश्यक असलेल्या यूपीएस साठी दरपत्रक मागविणे बाबत 23/01/2020 28/01/2020
6 ग्रंथालयातील भिंतीमधील कपाटे/ कप्पे बनविण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत 27/12/2019 08/01/2020
7 Quotation for Air Conditioner 25/06/2019 28/06/2019
8 सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशित सर्व विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्र छापण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत 10/05/2019 24/05/2019
9 संरक्षक जाळीचा दरवाजा बसविण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत 03/05/2019 10/05/2019
10 SOLAR BATTERY FOR SOLAR HYBRID UPS साठी बॅटऱ्या खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत 03/05/2019 10/05/2019
11 Sahakar 2018-19 14/03/2019 20/03/2019
12 फ्लेक्स तयार करणेसाठी निविदा मागविणे बाबत 28/02/2019 05/03/2019
13 कै. बाबुराव जोशी ग्रंथालयातील पुस्तके व नियतकालिके बायंडिंगसाठी देण्याकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत 08/12/2018 17/12/2018
14 कै. बाबुराव जोशी ग्रंथालयासाठी ८ संगणक (DESKTOP)/ बारकोड प्रिंटर खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 09/10/2018 13/10/2018